Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 17 2015

June 16 2015

7434 c8cf 500

crowma:

Egon Schiele and Gustav Klimt

Reposted fromink ink viamaardhund maardhund
1484 92c0 500
Reposted fromdonttrustme donttrustme vialittlefool littlefool
8842 f97d 500
thanks digger
Reposted frommaskopatol maskopatol vialittlefool littlefool
2770 1b45
Reposted fromWhiltierna Whiltierna viawerterowska werterowska

June 14 2015

7107 a9d4 500
8261 bb09
Paul McCartney
Reposted fromstulte stulte viayogimccartney yogimccartney
2598 1146
Reposted fromthinredline thinredline viapotrzask potrzask
  • me: wow I'm fat
  • me: maybe I look ok
  • me: I AM PERFECT THE WAY I AM
  • me: I'm fucking disgusting I'm losing weight now
  • me: I am more than just my weight!
  • me: who the fuck cares about anything
  • me: I AM SO FAT.
  • me: idk curves are beautiful i am beautiful
  • me: i hate myself
Reposted fromsweetnothingg sweetnothingg viaszydera szydera
9964 0679 500
Reposted frommarfi marfi viamidaj midaj
3891 e20f
Reposted fromsolitaire solitaire viaszydera szydera

Jeszcze w szkole, pamiętam, mówiono nam, że w naszych organizmach jest węgla na 2000 ołówków, wapnia na 30 kawałków kredy i żelaza na jeden gwóźdź.

Dzieciom trzeba mówić co innego: że ich organizm można liczyć w diamentach, kielichach wina, filiżankach herbaty i balonach.

Leżała skulona jak płód. Lewą dłoń trzymałem pod jej stopami, prawą na czubku głowy, objąłem ją mocniej, mocniej przytuliłem do brzucha mówiąc:

teraz jesteś moja
jesteś jak tysiąc diamentów
jak garść złotych obrączek
jak kreda na tysiąc gier w klasy.

Julio Cortazar - Gra w klasy
(via ladymardy)
Reposted frommelanchujnia melanchujnia viaszydera szydera
0872 bfc4 500
?
Reposted fromhydrosphere hydrosphere viaszydera szydera
 Wierzyłem - zwyczajnie młody,
Że jeszcze nie wyszło z mody
Myśleć i czuć
— Asnyk
Reposted fromwstydem wstydem viaszydera szydera
5710 1c28 500
Frederick Sandys, Cień miłości, detal, 1867
Reposted fromrol rol viaszydera szydera
2892 32d9
Reposted fromkarmacoma karmacoma viaszydera szydera
5496 01ea
Reposted fromthirdapril thirdapril viapotrzask potrzask
1898 1cb7 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl