Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 25 2015

0057 dc04
Reposted fromunco unco viainsanedreamer insanedreamer

June 22 2015

-Chodź ze mną na spacer.
-Nie mogę.
-Dlaczego?
-Bo ze spaceru trudno się potem obudzić.
-Aha. Mówisz o tęsknocie?
-Tak.
-Boisz się tęsknoty?
-Tak.
-Kochałaś się ze mną.
-Tak.
-I za tym nie będziesz tęsknić? Za moim dotykiem, ciałem?
-Będę, ale pójść do łóżka to zupełnie coś innego niż pójść na spacer. 
— Piotr Adamczyk
Tags: ech
Reposted bysmutnazupaHaerepanmrokkolektywMerrry98pannakiesxmoshixpuszkamilenypyysia
Sponsored post
Reposted byLegendaryy Legendaryy

June 19 2015

1420 b0ab
Reposted frommisza misza
1435 83c6 500
Reposted frommisza misza
8646 6bfc

June 18 2015

Było miło. Jak sobie tak pomyślę, to rzeczywiście było miło. Przez kilka głupich przezroczystych, podartych już teraz na kawałeczki jak nieważne dokumenty, momentów. Chwil-paragonów. Przez chwilę rzeczywiście było miło.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromborn2die born2die viasupersymmetry supersymmetry

June 17 2015

Nie umiem, nienawidzę się rozstawać. Z nikim i z niczym, co niechcący  pokochałem.
— Mariusz Ziomecki. felieton dla Przekroju. nr 39 i ostatni.
Reposted frommietowyrower mietowyrower viacynamon cynamon
Reposted fromdreamadream dreamadream viacynamon cynamon
3379 09f1
7128 9fd9
Reposted fromtichga tichga viajustanothergirl justanothergirl
Norway
Reposted fromlifeless lifeless viaholdyourbreath holdyourbreath
6654 3b03 500

clubpunk:

The lines and symmetry in this though. It’s pornographic 

8365 c809
Reposted fromcasanovared casanovared viasmutnazupa smutnazupa
1549 77f3 500
Reposted fromxxxkarmacoma xxxkarmacoma viaszydera szydera
9470 ecf3 500
Reposted fromuoun uoun viaszydera szydera
Reposted frombuf buf viaszydera szydera
Reposted fromtowo85 towo85 viaszydera szydera
0889 6632 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...